Spirorör i plast?

Nu har det börjat komma spirorör i plast och även övriga ventilationsprodukter såsom böjar och T-rör mm. Tyvärr så är det få fördelar och sortimentutbudet är inte jämförbart med det galvade kanalsortimentet. Även priset som styr mycket när det gäller dessa produkter så är det till och med dyrare med ventilation i plast.

Ventilation i plast

En annan nackdel är att de är inte lika utvecklade och har ingen tätningslist så när man sätter ihop ventilationssystemet så blir det inte lika tätt utan det tradionella systemet är faktiskt mer än 3 ggr tätare. Dessutom är plaströrsystemen inte godkända som imkanal (köksfläktens ventilationskanal). När det gäller plast har det varit ett problem med statisk elektricitet men nu tillverkar man detaljerna i ett antistatiskt PP-material.

Men visst finns det fördelar:

  • Rören är lättare att kapa (går med vanlig fintandad fogsvans) och man skär sig inte lika lätt på kanterna. Man bör ändå grada för att underlätta monteringen.
  • Väldigt slagtålig. Det är lättare att slå bucklor i spirorören.