Tryckfall i spirorör

I ett ventilationssystem så sätter man fart på luften och skapar en rörelse. Ny och ren luft ska transporteras till vistelserummen och den förorenade luften ska ut från våtutrymmena. För att flytta denna luft så krävs det energi i form av en fläkt. Men fläkten möter ett visst motstånd i ventilationssystemet i form av friktionsförlust och engångsförluster.

  • Friktionsförlust består av luft som strömmar i ett spirorör. Då uppstår alltid energiförluster som orsakas av friktion mellan luft och kanalväggar samt inre friktion i luften
  • Engångsförlust är när luften ändrar riktning eller dimensionsändringar i systemet

Ventilationskonstruktören kontrollerar och har erfarenhet av tryckfallet i ventilationssystemet för att kunna dimensionera och välja rätt fläktstorlek.

I ventilationssystem utgör motståndet över luftbehandlingsdelarna ca 30-50% av fläktarnas totaltryckhöjning. Detta innebär att luftbehandlingsaggregatet har större inflytande på dimensioneringen än spirokanalerna och övriga ventilationsdetaljer.

Tryckfallsdiagram för spirorör

• Redovisade data avser totaltryckfall  (Pa = 1 J/m3)

• Hastighetsvalets inverkan på tryckfallet kan bedömas direkt i diagrammet

• Skillnaden i tryckfall mellan 1:a och n:te avgreningen

• Effekten av en dimensionsändring i 1, 2 eller 3 steg kan avläsas

Detta diagram finns för respektive ventilationsdetalj så att man kan räkna ut hela systemets totaltryckfall.