Ventilationskanaler

Vid ny- och ombyggnad av ventilationssystem används vanligen cirkulära kanaler av galvaniserad stålplåt, så kallade spirorör. Materialet är brandsäkert och relativt billigt men även rostfritt stål, varmvalsat stål och aluminium förekommer. Plastkanaler används endast undantagsvis, t ex i kemiska fabriker där luften kan vara aggressiv.
Kanaler som är lättböjliga kallas flexibla och är oftast tillverkade av plast som svepts kring en metallspiraltråd, men även rostfritt stål och aluminium förekommer. Ytan är ojämn och orsakar därför ett mycket högre tryckfall än i en vanlig kanal. De används därför bara där utrymmet är begränsat och där vanliga kanaler är svåra att montera.

Ventilationskanaler

Ventilationskanaler

Spirorör tillverkas genom att ett plåtband lindas och spiralfalsas, de är enkla att både tillverka och att få lufttäta. Tidigare tillverkades de med längsgående falsar. Normalt tillverkas kanaler i 3 meters längder men även 6 meters förekommer. Ju längre desto snabbare går monteringen och antalet skarvar begränsas, men transporten och hanteringen på bygget blir besvärligare. Kanaldimensioner och plåttjocklekar är standardiserade för att förenkla monteringen. Den minsta har diametern 63 mm och den största 1250 mm men de vanligaste dimensionerna i vanliga villor är 100, 125, 160 och i större hus även 200mm. Cirkulära kanaler rekommenderas framför rektangulära, de är billigare, tätare och lättare att hantera. Plåten är tunnare i cirkulära rör eftersom formen är styvare. Dessutom utnyttjas tvärsnittsarean effektivare för luftströmningen, i de rektangulärt kanalerna utnyttjas inte hörnen effektivt. För ett och samma luftflöde och tryckförlust blir den omslutande plåtarean för en kvadratisk kanal 13% större än en motsvarande cirkulär kanal. Det finns också kanaler med flatovalt tvärsnitt som är en kompromiss mellan cirkulära och rektangulära, de ser ut som hoptryckta spiralfalsade cirkulära kanaler och används där utrymmet är begränsat, men är sällsynta i Sverige. Förutom raka kanaler består ett kanalsystem av ett stort antal andra kanaldelar som böjar, T-stycken, korsrör och dimensionsändringar (reduktioner).
Kanaler benämns olika beroende på funktion:
* Huvudkanal mellan fläkt och stamkanal
* Stamkanal mellan huvudkanal med grenkanal
* Grenkanal mellan stamkanal med anslutningskanal
* Anslutningskanal förbinder till- eller frånluftsdon med grenkanal