Ventilationsrör och ventilationsfilter

I samband med installation och underhåll av ventilationsrör bör man lägga stor vikt vid renlighet. Man kan exempelvis satsa på lockade spirorör vid nybyggnation, en fullständig rengöring av ventilationssystemet efter montering och därefter ett underhåll bestående av frekventa byten av ventilationsfilter och återkommande rengöringar av ventilationsanläggningen.

Redan vid byggstarten bör man ställa sig frågan om det inte är bättre att rengöra systemet efter installationen än att försöka förhindra alla typer av nedsmutsning under själva byggprocessen. Det som räknas är ju själva slutresultatet för det system som ventilationsfilterna ska hålla rena och inte om spirorören anländer rena till byggarbetsplatsen. Transportbolagen har tyvärr en tendens att behandla långgods som spirorör en aning ovarsamt så att de klena plastlock som är avsedda att täta ändarna lätt trycks in och förvinner varvid extrakostnaden för dessa dessvärre går om intet.

Vikten av att upprätthålla hygienen i ett ventilationssystem behöver väl knappast påpekas efter inlägget om rengöring av ventilationskanaler men man får inte glömma att själva nedsmutsningen går att förebygga genom användande av ventilationsfilter och ett frekvent byte av dessa. Ett modernt FTX-system har idag ventilationsfilter på både till- och frånluftskanalerna. Ledande tillverkare av FTX-aggregat som Östbergs rekommenderar byten av dessa ventilationsfilter minst två gånger per år.

Vid utbyte av ventilationsfilter bör man välja en leverantör som tillhandahåller ventilationsfilter av originalkvalité. De behöver inte nödvändigtvis ha samma fabrikat som FTX-aggregatet eller filterboxen eftersom dessa sällan producerar egna filter. Däremot bör de komma från en känd leverantör och vara märkta med rätt filterklass. Oftast F7. Vissa ledande leverantörer av ventilationsfilter har tagit fram 3-pack filterpaket så att man kan köpa ett årsbehov på samma gång. Detta sparar både tid, pengar och miljö. Nedan listas några 3-pack ventilationfilter från svenska Söderman avsedda för Östbergs HERU FTX-aggregat. Dessutom av så kallat ”Eko”-utförande.

Filterpaket 3-pack Östberg 75 S/90 S EC/100 S EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 130 S EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 180 S EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 70 T/100 T EC Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 115 T/130 T EC/140 T Eko
Filterpaket 3-pack Östberg 160 T EC Eko