Isolera spirorör

Isolera spirorör med mineralull på utsidan, men det förekommer även invändig isolering vid speciella förhållande. Tanken är att isoleringen ska förhindra att:
* tilluft värms eller kyls oavsiktligt
* frånluft värms eller kyls oavsiktligt
* kondens bildas på spirorören
* brand sprids mellan brandceller
* ljud sprids genom spirorören

Isolera spirorör

Fukt i rumsluften kan tränga igenom utvändig isolering och kondensera på kanalplåten om tilluftstemperaturen underskrider daggpunkten. Kondens på plåten kan leda till korrosion och isolering täcks därför med diffusionstätt material på kanaler som passerar utrymmen där luftfuktigheten kan vara hög. Isolermaterialet som blir fuktigt tappar sin isolerande förmåga. Invändig kanalisolering täcks med perforerad stålplåt för att inte fibrer ska ryckas loss och följa med luften, alternativt väljs långfibrigt isolermaterial. I intagskanalen mellan uteluftsgaller och luftbehandlingsaggregat undviks invändig isolering på grund av risk för nedblötning av regn och snö. Spirorören får inte bli så heta att byggnadsmaterial, utrustning eller lös inredning utanför brandcellen antänds och de ska därför brandisoleras på utsidan. Ibland kan kravet på termisk isolering och brandisolering sammanfalla, men oftast behövs tjockare isolering för att spara energi än för brandskydd.
Isolera ventilationskanaler